Glavni administrator: Nenad Đorđević

zvanje: diplomirani pravnik

tel:  (031) 321-052

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe glavnog administratora, Objavljeno dana 04.03.2024. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Glavnog administratora, Objavljeno dana 01.03.2022. godine

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)                                                            

Član 6

1. Glavni administrator vrši poslove drugostepenog organa, u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
2. Koordinira rad lokalne uprave, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strareškog plana razvoja opštine, i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvješataja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr);
3. Daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
4. Daje stručna upustva i instrukcije za rad organima lokalne uprave radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
5. Priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
6. Podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine;
7. Vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Stautom opštine i aktima predsjednika opštine;
8. Glavnog administratora imenuje predsjednik opštne na osnovu javnog konkursa na vrijeme od 5 godina.