Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo dokumenta Opštine Herceg Novi u skladu sa čl. 20  Zakona o finansiranju političkih partija ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11 od 15.08.2011, 60/11 od 16.12.2011, 01/12 od 04.01.2012, 10/14 od 26.02.2014, 25/14 od 12.06.2014).Plaćanja za period od 27.02.2023.-05.03.2023. godine


Plaćanja za period od13.02.2023.-19.02.2023. godine
Plaćanja za period od 30.01.2023.-05.02.2023. godine

Plaćanja za period od 23.01.2023.-29.01.2023. godine
Plaćanja za period od 123.01.2023.-29.01.2023.
Socijalne pomoći 23.01.2023.-29.01.2023.
Budžetska rezerva 23.01.2023.-29.01.2023.
Izvod iz trezora za period od 23.01.2023.-29.01.2023.


Plaćanja za period od 17.01.- 22.01.2023. godine

Plaćanja za period od 17.01.- 22.01.2023.
Socijalne pomoći 17.01.- 22.01.2023.
Budžetska rezerva 17.01.- 22.01.2023.
Izvod iz trezora za period od 17.01.- 22.01.2023.