Načelnik: Boris Obradović, dipl. ekonomista

tel/faks: 031 322-370

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, 18.08.2023.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, Objavljeno dana 18.01.2022. godine


Procedura o nabavkama po zahtjevima za trebovanjem, prijemu, skladištenju i izdavanju robe

Interna procedura za postupanje po zahtjevu stranke za ovjeru potpisa na izjavama, saglasnostima, punomoćima i ovjeru rukopisa i prepisa

Procedura o postupanju sa arhivskom i registraturskom građom

Procedura o otpremanju službene pošte i prijemu eksterne pošte pristigle preko poštanskog operatera

Uputstvo o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Herceg Novi, 29.06.2022.


Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za 2023.godinu

Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za 2022.godinu

Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za 2021.godinu

Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za 2020.godinu

Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za 2019.godinu

Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove za 2018.godinu


Plan i program rada za 2024.godinu Službe za zajedničke poslove

Plan i program rada za 2023.godinu Službe za zajedničke poslove

Plan i program rada za 2022.godinu Službe za zajedničke poslove

Plan i program rada za 2021.godinu Službe za zajedničke poslove

Plan i program rada za 2020.godinu Službe za zajedničke poslove


 Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 23

Služba za zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:

   - Vršenje poslova ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, vršenje poslova pisarnice, prijem, evidentiranje i otpremanje akata, zavođenja djelovodnika i upisnika u automatsku obradu podataka, vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisivanja podataka o stepenu stručne spreme, vođenje postupka izdavanja volonterskih knjižica, vršenje arhiviranja predmeta i izlučivanje registratorskog materijala; poslove dostave službenih akata organa lokalne uprave, službe Skupštine opštine - otpremanje službene pošte;
   - Staranje o naplati administrativne takse, praćenje dinamike obrade i rješavanja podataka u prvostepenom upravnom postupku pred organom lokalne uprave, davanje informacija građanima o nadležnostima pojedinih organa lokalne uprave i samouprave, upućivanje na način i postupak rješavanja pojedinih zahtjeva i sprovođenje upustva o postupanju organa lokalne uprave sa građanima;
   - Obavljanje poslova koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju upotrebe službenih vozila;
   - Obezbjeđivanje i vršenje zaštite zgrade Opštine i svih drugih objekata u kojima su smješteni organi Opštine, javne ustanove u skladu sa propisima;
   - Obavljanje poslova portirske službe, poslova na uspostavljanju veza preko telefonske centrale, pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom zastave i grba Opštine, poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;
   - Obavljanje poslova tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi uprave, mjesne zajednice, vršenje osiguranja službenika i imovine Opštine, realizacije nabavke materijala i opreme;
   - Poslove održavanja higijene službenih prostorija;
   - Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom i drugim propisima;

U okviru Službe za zajedničke poslove organizovan je Odjsjek za građanski biro.