Načelnica: Marija Bošković
zvanje: Spec. Sci. pravnih nauka

tel/faks: 031 321-919; 031 321-052

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 22

Služba za inspekcijske poslove obavlja sledeće poslove:

- Prati i primjenjuje propise u oblasti inspekcijskog nadzora u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor kao što su: Javna čistoća, prevoz i deponovanje komunalnog i drugog otpada, izgradnja i korišćenja deponija, upravljanje vodama, javnog vodosnabdijevanja, prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, prikupljanje i ispuštanje atmosferskih voda, izgradnja i rekonstrukcija pijaca, groblja, parkova i drugih javnih površina, javnih rasvjeta, Opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, saobraćajne signalizacije, sahranjivanja, prevoza za putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, prevoza tereta u slučaju kad je prevoznik fizičko lice, prevoza za sopstvene potrebe i vanrednog prevoza, postavljanje pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera, stanovanje i održavanje stambenih zgrada i držanje kućnih ljubimaca, zbrinavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, zaštita od buke u životnoj sredini, turizma i ugostiteljstva, zaštite potrošača;
- inspekcijske poslove u obavljanju povjerenih poslova državne uprave u oblasti uprave policije koji se odnose na premještanje vozila kao i druge prenesene poslove;
- nadzor poslova kojim se obezbjeđuje zaštita stanovnika od zaraznih bolesti u skladu sa zakonom;
- upotreba simbola opštine, kontrola radnog vremena, usluga iznajmljivanja vozila, upotreba elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu, kontrola odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za kamp sa najviše 15 smještajnih jedinica i ketering objekte, radno vrijeme ugostiteljskih i drugih objekata, instaliranje limitatora jačine zvuka na uređaje preko kojih se emituje muzika, obezbjeđenje uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i neprijatnih mirisa, obezbjeđenje uslova za kretanje lica sa invaliditetom u objektima za koje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdaje nadležni organ lokalne uprave;
- Inspekcijske poslove u obavljanju povjerenih poslova;
- Izrađuje i sprovodi program rada Službe i druga planska akta iz djelokruga rada;
- Postupa po inicijativama građana iz djelokruga rada;
- Priprema propise iz djelokruga nadležnosti;
- donosi rešenja o preuzimanju inspekcijskih poslova iz djelokruga rada, obavlja poslove Call centra Opštine Herceg Novi - sistem 48;
- Sprovodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga rada i druge upravne postupke u skladu sa Zakonom;
- Priprema izvještaj o radu i druge materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine iz djelokruga rada,
- Priprema izvještaje za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti,
- Obezbjeđuje princip transparentnosti objavljivanjem propisanih akata iz svoje nadležnosti,
- Vrši i druge poslove iz svoje djelatnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.