v.d. Sekretar: Mitar Kisjelica

zvanje:

tel: 031/353-477

e-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

e-adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

e-adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, 25.06.2024. godine

Odluka o izmjeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, 12.02.2024. godine

Odluka o izmjeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, 07.04.2023. godineNadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 13

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju vrši poslove uprave koji se odnose na:

- Praćenje i obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite, iniciranjem i predlaganjem mjera u ovoj oblasti koje su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
- Unaprjeđivanja i afirmacije rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;
- Izradu LAP-a iz djelatnosti Sekretarijata;
- Izradu propisa iz oblasti sporta i fizičke kulture, primjenu zakona i Opštinskih odluka koje se odnose na sport i fizičku kulturu;
- Vršenje poslova, razvoja i unapređenja sporta i fizičke kulture, organizacija sportskih manifestacija opštinskog, državnog i međunarodnog značaja u skladu sa zakonom i u saradnji sa organima državne uprave;
- Razvoj i unapređenje dječijeg i omladinskog sporta, organizaciju rada sportskih škola i razvoja masovne fizičke kulture;
- Dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture;
- Izradu programa aktivnosti u sportu i programa sportskih manifestacija, praćenje realizacije programa u oblasti sporta koje finansira Opština, saradnju sa sportskim klubovima i drugim organizacijama iz oblasti sporta;
- Upravni nadzor nad organizacijama iz oblasti sporta čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
- Vođenje registra nevladinih organizacija na teritoriji opštine Herceg Novi, saradnja sa nevladinim organizacijama, sprovođenje konkursa za dodjelu sredstava NVO i prati realizaciju zaključenih ugovora o dodjeli sredstava;
- Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblastima iz nadležnosti Sekretarjata kao i druge materijale za skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora;
- Raspisivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava sportskim klubovima i organizacijama opredjeljenih Budžetom Opštine, odlučivanje o sredstvima koja se raspoređuju sportskim klubovima i organizacijama na teritoriji opštine Herceg Novi u skladu sa Zakonom i propisima Opštine;
- Vođenje svih evidencija iz oblasti djelokruga svog rada u skladu sa Zakonom;
- Unapređenje rada i modernizaciju lokalne uprave kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u lokalnoj upravi;
- vršenje poslova u vezi sa ostvarivanjem prekogranične i druge međunarodne saradnje i pripremanje odnosno učestvovanje u pripremi projekta iz ove oblasti, ostvarivanje svih oblika saradnje sa institucijama i tijelima Evropske unije, predstavnicima državnih i lokalnih vlasti u inostranstvu, ambasadama i drugim predstvništvima stranih država u Crnoj Gori, priprema sastanke predsjednika opštine sa predstavnicima drugih država i lokalnih vlasti iz drugih država i aktivno učestvuje u radu;
- Rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
- Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.