zgradaohn2022Opština Herceg Novi utvrdila je program održavanja Javne rasprave Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2024. godinu i Odluke o programu uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2024. godinu.

slika sa javne rasprave 16122022Nacrtom Odluke o Budžetu za 2023. ukupna primanja Opštine Herceg Novi planirana su u visini 21,881 milion eura, što je uvećanje za oko 3 miliona u odnosu na prošlogodišnji plan budžeta.

zgradaohn2022Javna rasprava na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu u trajanju od 15 dana održaće se počev od 02. decembra, zaključno sa 17. decembrom 2022. godine. Javnu raspravu sprovodi Sekretarijat za finansije Opštine Herceg Novi.

zgradaohn2022Javna rasprava na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2022. godinu u trajanju od 15 dana biće održana od 28. septembra do 12. oktobra 2022. godine.

naslovna06122021Danas su u skupštinskoj sali Opštine Herceg Novi održane centralne javne rasprave na nacrte dvije odluke - o budžetu za 2022. godinu i o komunalnom redu.