Poštovani posjetioci,

za preuzimanje dokumenata koji su po količini podataka zahtjevniji (podatak u zagradi), predlažemo da koristite desni klik i izbor Save link as.. ili Save target as..  i otvorite dokument tek po preuzimanju na svoj računar. Sva dokumenta su u formatu pdf i xls.za 2024. godinu


za 2023. godinu


za 2022. godinu 


za 2021. godinu


za 2020. godinu


 za 2019. godinu


 za 2018. godinu 


za 2017. godinu

Nacrt odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2017. godinu 


za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Herceg Novi za 2016. godinu

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 021/16 od 11.05.2016)

Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2016. godinu 

Nacrt odluke o Budžetu opštine Herceg Novi za 2016 godinu

Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) - Knjiga internih procedura


za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2015. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2015 godinu 

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/15 od 06.04.2015.)

Mišljenje Ministarstva finansija na Nacrt Odluke o Budžetu za 2015. godinu 

Zaključak o donošenju Nacrta Odluke o Budžetu za 2015. godinu


za 2014. godinu

Odluka o Budžetu za 2014. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 40/13  od 31.12.2013. godine


za 2013. godinu

Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine za 2013. godinu i Izvještaj revizije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2013. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 36/13  od 6.12.2013. godine

Izvještaj o ostvarenju budžeta u periodu 1.1.2013. - 30.6.2013.
(usvojen na 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine od 18.9.2013. godine)

Odluka o Budžetu za 2013. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 02/13 od  11.01.2013.


za 2012. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2012. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 21/13 od 11.07.2013. godine

Odluka o izmjenama  i  dopunama  Odluke o  Budžetu za 2012. godinu

"Sl. list CG - OP", br. 36/12  od 7.12.2012. godine

Odluka o Budžetu za 2012. godinu

"Sl. list CG - OP", br. 007/12-31. od 04.03.2011. godine


za 2011. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2011. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 025/12 od 1.08.2012. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2011. godinu
"Sl.list CG-OP", br. 037/11-84. od 09.12.2011. godine

Odluka o budžetu za 2011. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 008/11-61. od 04.03.2011 godine
Obrazloženje Odluke o Budžetu
Izvršenje Budžeta (1.1.2010. - 31.12.2010.)


za 2010. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2010. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 022/11 od 21.06.2011 godine
Obrazloženje Odluke o završnom računu Budžeta

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2010. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 040/10-56. od 14.12.2010 godine
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu 

Odluka o Budžetu za 2010. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 008/10-30. od 01.03.2010 godine


za 2009. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2009. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 031/10-34. od 01.10.2010 godine

Odluka o budžetu za 2009. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 007/09-5. od 18.02.2009. godine

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.19.-31.12.19