zgrada OHN24Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi za projekte nevladinih organizacija u 2024. godini.

Pozivaju nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Herceg Novi, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog konkursa, da dostave prijave. Konkursom se finansiraju projekti koji se realizuju na teritoriji opštine Herceg Novi, a ukupan iznos sredstava predviđen Budžetom Opštine Herceg Novi za ovu namjenu u 2024. godini iznosi 70.000 eura.
Sredstva se raspodjeljuju prvenstveno nevladinim organizacijama za podršku projektima i programima koji se odnose na oblasti:
- podsticanje i razvoj privrednih djelatnosti (turizam, zanatstvo, stari i rijetki zanati, zadrugarstvo i dr.);
- ekologija, zaštita životne sredine i zdravlje građana;
- programi za predškolsku i školsku djecu;
- programi za omladinu;
- socijalno – humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.);
- kulturna baština, njegovanje istorijskih tekovina;
- drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Herceg Novi i afirmaciji građanskog aktivizma.
Sredstva se odobravaju samo za projekte koji traju u okviru godine za koju se raspisuje konkurs, zaključno sa 31. decembrom te godine.
Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i na internet stranici Opštine.
Prijava na Konkurs se podnosi u propisanoj formi, na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet stranice Opštine.
Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava NVO i dostavlja u zatvorenoj koverti na Građanski biro opštine Herceg Novi, na šalteru Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju.
Komisija obavlja raspodjelu sredstava na osnovu projekta koji uz prijavu na konkurs podnosi NVO, cijeneći kriterijume propisane članom 26 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list CG – opštinski propisi”, br. 003/24).
Podnosoci prijave kojima je potreban obrazac u wordu, mogu kontaktirati nadležne na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Javni konkurs
Projektni obrazac
Logički okvir rada
Obrazac za prijavu