Образац

Административна такса:

-за подношење пријаве занатства – 2,00 €