• Надлежни орган издаје, по службеној дужности а на захтјев странке, увјерења на основу документације којом располаже
  • Административна такса: 3 еура