TrebinjskaNSL180324Put od magistrale do Servisne zone - krak Trebinjske ulice dug 800 metara, asfaltiran je juče, a Opština Herceg Novi je tokom realizacije imala podršku lokalnih privrednika koji posluju u toj zoni.

Radovi su obuhvatili presvlačenje kolovoznog zastora, a spremnost na saradnju pokazali su privrednici tog područja koji su finansirali betonsko armaturne radove i zamjenu nosećeg sloja kolovozne konstrukcije na nekoliko dionica oštećenih usled prolaska teškog tereta.
U prethodnom periodu bili su česti apeli građana da se Trebinjska ulica sanira jer je, zbog velike frekventnosti i transporta teških tereta, bila u lošem stanju. Posao je obavila kompanija Asfalt beton gradnja, a za kompletno asfaltiranje ovog dijela i ostalih krakova Trebinjske ulice, Opština Herceg Novi je izdvojila 174 000 eura.
U cilju kontinuiranog poboljšavanja lokalne putne mreže, Opština Herceg Novi je tokom prošle godine uložila preko 1,7 miliona eura, a kapitalnim budžetom za 2024. najavila još snažnije infrastrukturno uređenje na teritoriji cijele opštine.