00cistocakamionU voznom parku preduzeća Čistoća Herceg Novi od danas su novi višenamjenski kamion sa dizalicom i kipom, kao i bager, a do početka ljeta očekuju da im stigne i auto-cistjerna, kao i auto-čistilica i kamion za odvoz otpada sa šetališta. Time je zaokružena nabavka potrebne mehanizacije za bolju funkcionalnost ovog preduzeća.

Prilikom obilaska voznog parka i prijema novih vozila, potpredsjednik Opštine Herceg Novi, Miloš Konjević je istakao da je zadovoljstvo što su veoma često u servisnoj zoni Čistoće koja zbog domaćinskog poslovanja, ima mogućnost da svoj rad bolje i kvalitetnije organizuje.
„Sada su to kamion i bager, što je dobro jer sada preuzimamo i upravljanje deponijom. Mislim da je ovo primjer pravog domaćinskog vođenja preduzeća. U Čistoći je za godinu i sedam, osam mjeseci, od kada je direktor Aleksandar Škobalj, kupljeno 14 kamiona, tri bagera i malih kombija. To ukazuje na fenomenalan rad. Čistoća je dignuta na viši nivo, grad je čistiji i uz to ova mehanizacija će biti korišćena i za druge potrebe u gradu kao što su čišćenje korita rijeka, održavanje i širenje puteva i slično. Na ovaj način unaprijeđujemo rad svih preduzeća i mislim da su danas Komunalno stambeno, Vodovod i Čistoća na zavidnom nivou, preduzeća koja funkcionišu kao da je u pitanju privatni sektor, što je rezultat domaćinskog odnosa prema poslovanju. Znamo kako je to funkcionisalo prije nekoliko godina, tako da je sadašnje poslovanje i organizacija na zadovoljstvo građana i turista koji će doći u naš grad, a dočekaće ih uredan i čist grad“, kazao je potpredsjednik Konjević.

Direktor Čistoće, Aleksandar Škobalj pojasnio je da će višenamjenski kamion biti korišćen za prevoz komunalnog i kabastog otpada i zelenila sa pretovarne rampe na privremenu deponiju Duboki do.
„Uz kamion, nabavili smo i kipu koja je pogodna za rasuti materijal, kamen, pa će biti korišćen i za uređenje plaža. Takođe, kamion ima i dizalicu pa će poslove za koje je Opština do sada morala da angažuje privatnike, sada moći da obavlja Čistoća. Vrijednost kamiona je 45 000 eura. Nabavili smo i bager, vrijednost je 25 000 eura i biće korišćen za održavanje privremene deponije na Tisovim gredama. Ovim je na neki način zaokružena nabavka potrebne mehanizacije za Čistoću“, kazao je Škobalj.
Dodaje da do ljeta očekuju nabavku još jedne auto-cistjerne, auto-čistilice za šetalište kao i jednog komunalnog kamiona za odvoz otpada sa šetališta, nove kontejnere i manje betonske kante za sitan otpad na šetalištu.
Vozni park Čistoće obišao je i sekretar za komunalne djelatnosti, Vasilije Seferović.