zgradaohn2022Pozivaju se nevladine organizacije, koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Herceg Novom, da predlože kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Predlaganje kandidata za člana Komisije vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou opštine Herceg Novi – šalter Kabineta Predsjednika ili putem pošte, na adresu Trg maršala Tita broj 2, sa naznakom „Predlog kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama“.
Rang lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, biće objavljena na internet stranici Opštine, u roku od 8 dana od isteka roka za dostavljanje predloga.
Detaljnije o uslovima kandidovanja člana Komisije u Javnom pozivu .
Formular
Izjava