ZOHNjun2022

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови објављује Јавни позив за давање у закуп дијела кат.парц.21/1 КО Сасовићи путем јавног надметања.

Како је наведено у јавном позиву, ради се о давању у закуп дијела кат.парц.21/1 КО Сасовићи површине 18m2 у сврху паркинг простора, на период од годину дана са могућношћу продужења. Мјесечна цијена закупа износи 28,00€, односно 336,00€ годишње, а лицитациони корак износи 10% од почетне годишње закупнине.

Рок за подношење понуда је 23.06.2022. године до 14 часова, док траје пријем писмена на Грађанском бироу Општине Херцег Нови за тај дан.

Јавно надметање-аукција ће бити одржано 24.06.2022. године са почетком у 9 часова у великој сали Скупштине општине, у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање. Регистарција учесника ће бити обављена истог тог дана у великој сали Скупштине општине, са почетком у 08.45 часова.

Више инфромација о начину подношења понуде и потребној документацији, обавезама закупца и начину избора најповољнијег закупца можете прочитати у тексту јавног позива, који је доступан за преузимање овдје.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива можете добити на број телефона 031-321-052, локал 255 или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање у згради Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака.