zgrada OHN24Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама донијела је одлуку о утврђивању приоритетних области за финансирање пројеката за 2024. годину, које ће имати предност при оцјењивању и доношењу Одлуке о финансирању пројеката.

Приоритетне области за 2024. годину су:
- подстицање и развој привредних дјелатности (туризам, занатство, стари ријетки занати, задругарство и др)
- екологија, заштита животне средине и здравље грађана,
- програми за предшколску и школску дјецу,
- програми за омладину,
- социјално – хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др)
- културна баштина, његовање историјских тековина,
- други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Херцег Нови и афирмацији грађанског активизма.
Сходно утврђеним приоритетним областима, Комисија ће расписат Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама за 2024. годину, саопштено је из Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу.

Одлука о утврђивању приоритетних области за финансирање пројеката невладиних организација за 2024. годину