Sistet Bare 696x388У насељу Шиштет-Баре у Игалу, завршен је значајан капитални пројекат изградње канализационе и водоводне мреже чиме је ријешен круцијалан еколошки проблем и обезбијеђени квалитетнији услови живота.

Општина Херцег Нови је у овај пројекат инвестирала око 270 000 еура са ПДВ-ом.
Изграђена су два крака канализационе мреже укупне дужине од 1050 метара, постављено је око 900 метара водоводне мреже у дијелу који је обухватио простор од ревизионог окна постојеће канализације које се налази у непосредној близини бензинске станице у Игалу до Сладовића. У току је испирање система цијеви, а након тога ће бити могуће спајање корисника на мрежу. Мјештанима је упућен позив да контактирају надлежне у предузећу Водовод и канализација доо како добили услове за прикључење.
Насеље Шиштет - Баре се последњих година изградило и примјетан је био недостатак комуналног уређења, због чега је локална самоуправа у претходном периоду обезбиједила предуслове за реализацију пројекта попут рјешавања експропријације земљишта. Изградњом секундарне канализационе мреже уведен је комунални ред и ријешено одвођење фекалних вода које се раније одвијало путем септичких јама и упојних бунара, што је представљало велики еколошки проблем.
Радове је извела херцегновска компанија „Радовић инвест“ д.о.о. у уговором дефинисаном року, по пројекту Хидрофокуса из Подгорице.