ZVE 4544Мјесна заједница Баошић као закуподавац даје у закуп четири локације за постављање објекта привременог карактера, тачније двије за продајни пулт и по једну за конзерватор за сладолед и штанд.

mzbaosiciПредмет закупа су пословне просторије испод трибина пливалишта у Баошићу и локације за постављање објекта привременог карактера на катастарским парцелама 769/1, 540/2 и 541 КО Баошић, као и локације на катастарској парцели 414/2 КО Баошић- мјесна пијаца.

Nas07032022bb

У оквиру потпројекта „MNE8“ Регионалног стамбеног програма данас је у Херцег-Новом означен почетак изградње кућа за пет расељених породица које су свој дом нашле у овом граду. Тим поводом, у Општини је уприличен састанак са учесницима у пројекту и породицама које ће на овај начин трајно ријешити своје стамбено питање.

Корисницима Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју данас су уручени новогодишњи пакетићи и материјал за рад који су поклон Општине Херцег Нови.