00ipardМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је први ИПАРД Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал везано за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства” Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД III 2021–2027

Јавни позив се моће видјети на https://www.gov.me/clanak/prvi-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-finansijske-podrske-za-mjeru-3-investicije-u-fizicki-kapital-vezano-za-preradu-i-marketing-poljoprivrednih-i-proizvoda-ribarstva .
Захтјев за додјелу подршке подноси се од 27. Јуна 2024. године и трајаће 60 дана.
Обзиром да су корисници Мјере 3 привредна друштва/предузетници уписана у Централни регистар привредних субјеката (ЦРПС), укључујући и кооперативе, презентација ће бити усмјерена на појашњења критеријума које морају испунити да би могли аплицирати за објављени јавни позив. Јавни позив за мјеру М3 трајаће 60 дана, а обезбијеђена је подршка у износу од 7,2 мил.€, за инвестиције које се односе на изградњу и/или реконструкцију и опремање објеката; набавку опреме, машина и уређаја.
01ipardПрихватљиви трошкови кроз мјеру М3 крећу се од 30.000,00 € до 2.000.000,00 €.
Ова мјера намјењена је подршци у прерађивачке капацитете и има за циљ унапрјеђење субјеката у пословању храном, како би исти испунили ЕУ стандарде у погледу безбједности хране и имали могућност несметаног стављања производа на тржиште.
Информације у вези овог Јавног позива доступне су и на контакт телефонима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Директорат за плаћања: 020 672 026 или 067 205 790, као и контакт телефон Директората за рурални развој: 020 482 115 и 020 482 222. .