NAS03032023a

Представници Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције учествовали су на радионици “BRE” коју је организовала Привредна комора Црне Горе. Имплементација овог пројекта је изузетно значајна за развој бизнис окружења у Црној Гори и његовог повезивања са мађународним тржиштем, јер је један од његових резултата партнерска платформа (BRE QUIRY PLATFORM) са базом података компанија из три земље.

Ријеч је о догађају одржаном у оквиру капитализације пројекта BRE (Снажење пословног регистра – Business Registry Empowerment), који се кофинансира кроз програм Interreg IPA CBC Италија-Албанија-Црна Гора 2014-2020.

Секретаријат за туризам, економски развој и инвесатиције позива све заинтерсеоване компаније да се региструју на онлине платформу путем линка: https://interreg-bre.com/ . Платформа је доступна на енглеском, албанском, италијанском и црногорском језику.

Реализацијом пројекта остварен је његов главни циљ, а то је формирање првог транснационалног пословног регистра, дизајнираног између три земље, по угледу на италијански модел. Сама имплементација овог пројекта значајна је за даљи развој бизнис окружења у Црној Гори и његовог повезивања са међународним тржиштем, јер је један од његових кључних резултата партнерска платформа са базом података компанија из Италије, Албаније и Црне Горе. Циљ је подстаћи мала и средња предузеćа да сарађују и иновирају заједно, повећавајући њихову интернационализацију са могуćношćу уласка на страна тржишта, отварања нових канала комуникације и увођења колаборативних иновација.

Осим тога, статистички бизнис регистар организован је тако да показује секторску алокацију институционалних јединица, а профилисањем предузећа и локалних јединица добијају се јединице према врсти дјелатности и локалне јединице према врсти дјелатности.