Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност обавјештава грађане да ће 29. и 30.05.2023.год. извршити трећи ларвицидни третман комараца (ларвицидно треатирање комараца се спроводи на подручјима као што су баре, канали, отворени водотоци, градска гробља и септичке јаме).

Као ларвицидно средство користи се биолошки ларвицид тј. препарат димилин на бази дифлубензурона, који није опасан по људе и сисаре у цијелини и није токсичан за птице и пчеле, већ само за циљане штеточине.
“Такође, биће извршен и први третман дератизације јавних површина на територији општине Херцег Нови, те молимо власнике кућних љубимаца да у овом периоду, сходно Одлуци о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима, поведу рачуна о безбједности својих љубимаца. Дератизација јавних површина се спроводи од граничног прелаза Дебели бријег до Каменара, дуж магистрале, као и ул.Сава Илића, Његошева, Саве Ковачевића, појас уз обалу Шеталишта Пет Даница и приобални пут дуж Ривијере, те обухвата канализационе шахтове и сва контејнерска мјеста на подручју општине, као и јавне зелене површине око стамбених објеката“, поручују из Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност.