Привремено се врши измјена режима саобраћаја на локалном приобалном путу у насељу Бијела – улице Трећа бијељанска, Бијелских добротвора, Бродоградитеља, Друга бијељанска и Прва бијељанска, на позету од хотела “Делфин” до Дома културе, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Измјена режима саобраћаја односи се на временски период од 17.45 до 18.45. у петак 22.09., ради несметаног и безбједног одвијања манифестације VII Међународни фестивал фолклора – Игало 2023.