Привремено се врши измјена режима саобраћаја у улици Пут партизанских мајки на Топлој, на дијелу улице који води са јужне и источне стране ОШ “Дашо Павичић”, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Измјена режима саобраћаја односи се на временски период од 7 до 12 часова у суботу 23.09., ради несметаног и безбједног извођења наставка радова на постављању јавне расвјете.