Саобраћај ће привремено бити забрањен за све врсте возила на локалном приобалном путу у насељу Ђеновић, на потезу од скретања према „Sun village“ до мула „Војводића“, од 20.  до 31. јануара 2024. године.

Како је саопштено из Секретаријата за комуналне дјелатности, одлука о измјени режима саобраћаја донијета је ради безбједног и несметаног одвијања санације дијела трасе доњег приобалног пута у близини мула „Војводића“ – Ђеновић.