Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове апелује на све држаоце биља (произвођаче цитруса - без обзира на величину воћњака и број стабала; увознике и дистрибутере садног материјала; грађане који у својим баштама и окућницама имају по неко стабло или више стабала цитруса, винову лозу, руже, бршљана или друге биљаке које су регистроване као домаћини) да врше визуелне прегледе биљака и у случају сумње на присуство лептирасте ваши обавијесте надлежну Фитосанитарну инспекцију.

Присуство лептирасте ваши регистровано је на виновој лози, нару, ружи, бршљану, ловору, пираканти, али са економског аспекта велике штете причињава у засадима цитруса.
Посебним надзором током 2023. године, први пут је утврђено присуство лептирасте ваши на територији општина Улцињ и Подгорица. У циљу сузбијања и српијечавања даљег ширења лептирасте ваши, обавезно је континуирано, контролисано и организовано сузбијање.
Лептираста ваш - Алеуроцантхус спиниферус је инвазивна, полифагна штеточина која причињава велике економске губитке на многим гајеним биљним врстама, нарочито цитрусима дуж црногорског приморја. Присуство овог штетног организма је први пут утврђено у Црној Гори 2013. године и до данас он се раширио и прилагодио условима на црногорском приморју и Подгорици.
Обавезне фитосанитарне мјере:
- вршење здравствених прегледа ради што ранијег утврђивања присуства штетног организма, као и редовних мјесечних прегледа, нарочито наличја листа биљака домаћина, у расадницима, вртним центрима, производним засадима, јавним зеленим површинама, окућницама и сл.;
- обавезна потпуна изолација од инсеката у производњи садног материјала (затворени објекти или мреже за инсекте);
- уништавање нападнутог биља намијењеног садњи Цитрус Л., Фортунелла Сwингле, Понцирус Раф. и њихових хибрида у расадницима и хемијско третирање других биљака домаћина на којима није утврђено присуство А. спиниферус;
- обавезно хемијско третирање свих нападнутих биљака домаћина, одмах након утврђивања присуства штетног организма, у расадницима, вртним центрима, производним засадима, јавним зеленим површинама, окућницама и сл., препаратима који се примјењују у сузбијању других врста лептирастих ваши: минерална уља (нарочито погодна за ларвене стадијуме у периоду зимског мировања), препарати на бази сулфоксафлора и спиротетрамата на начин и у интервалима прописаним упутством на препарату и у складу са посебним законом и другим прописима о средствима за заштиту биља; приликом примјене препарата треба водити рачуна да имага за полагање јаја преферирају млађе листове и оне који су у фази интензивног пораста. Такође, важно је имати у виду да до значајнијег повећања бројности популације долази у периоду прољеће-љето, нарочито у напуштеним и запуштеним воћњацима и на биљкама спонтане флоре гдје се мјере сузбијања не примјењују.
- инсектициди који су регистовани у Црној Гори за сузбијање Алеуроцантхус спиниферус: CLOSER i MOVENTO SC 100.
- раствору инсектицида би требало додати и оквашивач у циљу што бољег пријањања препарата на третирану биљку. У исту сврху се може додати мања количина течног детерџента за судове који такође омогућава боље пријањање препарата на биљке (једна супена кашика на 10 литара раствора).
- орезивање јако нападнутих и сасушених биљних дјелова, прије хемијског третирања, да би се смањила релативна влажност ваздуха унутар крошње и повећала циркулација ваздуха, а истовремено створили услови за квалитетнију примјену инсектицида;
- орезане биљне дјелове треба уништити спаљивањем да би се спријечило даље ширење штеточине.
- постављање жутих љепљивих плоча у што већем броју у циљу масовнијег изловљавања (у подручјима присуства) и смањења могућности долијетања одраслих јединки на биљке домаћине (у подручјима у којима врста још увијек није нађена). Плоче окачити у производним засадима (нпр. крошње цитруса, али и других биљака које су домаћини), у расадницима и окућницама/баштама.
- жуте плоче мијењати у временским интервалима 15-20 дана.