Привремено се врши измјена режима саобраћаја у улици Обала рибара у Баошићима, на потезу од раскрснице са улицом Банићевина до раскрснице са улицом Друга баошићка, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Режим измјене саобраћаја односи се на период од 7 часова у понедељак 27. маја до 7 часова у уторак 28. маја.
Измјена режима саобраћаја врши се ради несметаног извођења радова на регулацији површинских вода са коловоза код кафе бара „Хабиби“.