NAsSOHN22092021Мирко Мустур из Групе грађана „Нови побјеђује“ изабран је за потпредсједника Општине Херцег Нови на четвртом редовном засиједању Скупштине општине Херцег Нови.

По усвајању предлога Рјешења о давању сагласности на рјешење предсједника Општине о именовању потпредсједника, Мустур се захвалио предсједнику Катићу и одборницима на указаном повјерењу.

Мирко Мустур је инжењер поморско наутичке струке. У два мандата је био предсједник МЗ Ђеновић, два пута је биран за одборника локалног парламента, обављао је функцију предсједника Извршног одбора Туристичке организације Херцег Нови у једном мандату, а актуелни је предсједник УО Матице Боке и Мјесне музике Ђеновић.

На данашњем засиједању усвојена је и одлука којом је буџет Општине Херцег Нови увећан за 9 одсто, што је први пут након више од 10 година да је ребаланс буџета позитиван.

Одборници локалног парламента усвојили су већином гласова и Завршни рачун Буџета Општине Херцег Нови за 2020.годину.

Зелено свијетло добила је Одлука о измјени Одлуке о стипендирању и награђивању студената, којом су стипендије увећане у циљу обезбијеђивања бољих услова за школовање младих суграђана.

Већином гласова усвојени су Предлог Одлуке о иступању Општине Херцег Нови из Заједничког услужног и координационог друштва за водоснадбијевање и одвођење отпадних вода за црногорско приморје и Општину Цетиње „Vodacom“ ДОО Тиват и Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ Херцег Нови.

У локалном парламенту је усвојено 11 одлука о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса: канализационе инфраструктуре у Радничкој улици у Мељинама, локалног пута на Подима, стубне трафостанице „Ратковићи“, трафостаница „Баошићи ИП“ и „Татар башта“, фекалне канализације на Челима, у Кумбору и Мељинама, објеката привредног развоја на локацијама кп 6394/1 КО Суторина и кп 6388 КО Суторина, те одлука о измјештању цијеви Регионалог водовода на локацији кп 583/1 КО Ђеновићи.

Већина одборника се позитивно изјаснила и о предлозима: Одлуке о висини власничког удјела Општине Херцег Нови у стонотениском клубу „Нови“, Одлуке о утврђивању додатка на основу зарада запослених у ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови“, Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изградњи грађевинских објеката („Сл.лист РЦГ-општински прописи“ бр.32/98 и 08/04) и Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр.9/03, 8/04, 38/04 и 13/05).

Усвојени су извјештаји о раду ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“, ЈУ „Градска библиотека и читаоница Херцег Нови“ и предузећа „Паркинг сервис“ за 2020. годину.

У оквиру тачке Избор и именовања усвојено је још девет одлука и рјешења: о разрјешењу члана Одбора директора “Vodacom-а”, о измјени Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака, о разрјешењу и именовању члана скупштинског Одбора за буџет, привреду и развој,о допуни Рјешења о именовању Општинске изборне комисије Херцег Нови у сталном саставу, о именовању чланова Савјета ЈУ ″Градска библиотека и читаоница″, као и рјешења о именовању чланова одбора директора предузећа ″Водовод и канализација″, ″Чистоћа″, ″Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у општини Херцег Нови″ и ″Спортски центар Игало″.