zgradaohn2022Како се наводи у огласу, у Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе бира се 7 чланова, а члана Савјета Скупштина бира из реда угледних грађана и стручњака за поједине области од значаја за функционисање и развој локалне самоуправе и заштиту локалног становништва, као што су:

- планирање и уређење простора
- туризам
- финансије
- заштита животне средине
- култура, образовање и спорт
- заштита и развој сеоског подручја
- приватни сектор производње и услуга
- функционисање органа локалне управе и др.
Кандидата за члана Савјета предлажу мјесне заједнице, стручне институције, привредне организације, невладине организације, као и стручна удружења.
За члана Савјета не могу бити предлагани:
-посланици и одборници
-локални функционери, старјешине локалне управе, руководећи радници јавних служби чији је оснивач Општина
-изабрана, именована и постављена лица у Влади Црне Горе и другим органима државне управе
-предсједници политичких партија, чланови предсједништва, чланови извршних и главних одбора странака као и други страначки функционери
-лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело против службене дужности или су правоснажно осуђивана за неко друго кривично дјело за које је изречена казна затвора у трајању дужем од шест мјесеци
Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања огласа. Предлози се достављају Служби Скупштине општине Херцег Нови, Трг Маршала Тита 2 са назнаком „Одбор за избор и именовања Скупштине општине Херцег Нови“.

Текст огласа можете преузети овдје