Zager Foto JGP FidijaОпштина Херцег Нови потписала је уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајнице у насељу Жагер у Бијелој, као и уговор о санацији локалних путева у Кумбору, Доњим Сасовићима и Дреновику.

Укупна вриједност два потписана уговора износи више од 320 хиљада еура.
Радови у насељу Жагер подразумијеваће изградњу нове саобраћајнице, која ће повезивати Јадранску магистралу са приобалним путем у Бијелој, а од изузетног је значаја како за локално становништво, тако и за завршетак изградње новог хотелског комплекса на овој локацији.
Вриједност ове инвестиције износи 211.668 еура, са обрачунатим ПДВ-ом, а радове ће изводити предузеће „Бокић“ које је изабрано као најповољнији понуђач. Рок за извршење уговора је највише 75 календарских дана од увођења извођача у посао. Општина финансира дио пројекта изградње саобраћајнице који се односи на јавну површину, што је обухваћено овим уговором, док ће инвеститор хотелског комплекса Жагер финансирати дио радова који се налазе на земљишту у приватном власништву.
Google Maps lokacijeУговором о извођењу радова на санацији локалних путева обухваћене су три трасе укупне дужине преко километар: у насељу Миочевићи у Кумбору (од Јадранске магистрале до куће Пејовића), у Доњим Сасовићима (крак према Абрамовићима) и у Дреновику.
Радови ће подразумијевати асфалтирање поменутих дионица, а укупна вриједност овог уговора износи 115.928 еура, са обрачунатим ПДВ-ом. За извођача је изабрано предузеће „Асфалт бетон градња“, као најповољнији понуђач на тендеру, а рок за комплетан завршетак радова је 45 календарских дана од увођења извођача у посао.