NSL11052023Први дио XIII редовне сједнице локалног парламента завршен је усвајањем низа одлука међу којима је и Предлог одлуке о продаји парцеле на Жвињама која је у општинском власништву, а за коју је Општина први пут од 2009. година добила сагласности државе.

Одборници су објединили расправу од треће до девете тачке дневног реда и појединачно усвојили:
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – пјешачке пасареле која повезује јавни пут сјеверно од Јадранске магистрале, кат. пар. 2587 К.О. Топла и јавно степениште, кат. парц. 890 К.О. Топла
- Предлог одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локални пут на Жвињама на локацији кп 5950, 5951, 5962/1, 5962/27, све К.О. Суторина
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалног пута на Луштици, на локацији која се састоји од дијела кат. парцеле бр. 423 К.О. Бргули
- Предлог одлуке о утврђивању локације постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – ТС 10/0,4 кV 1x630 кVА „Забрђе“ са 10 кВ прикључним кабловским водом, на локацији кп 151/1 К.О. Забрђе
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – спортског објекта и објекта привредног развоја, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела бр. 197/43, 197/44, 197/45, 197/46, 197/1, 197/4, све К.О. Топла, Општина Херцег Нови
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у Земунској улици – крак 2, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела 1981/6, 1977/3, 1980/1, 1979/1, 2576/1, све К.О. Топла, Херцег Нови
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалног пута у Бијелој, на локацији која се састоји од дијела кат. парцеле бр. 1509/1 К.О. Бијела, Општина Херцег Нови
Након расправе, одборници су усвојили и Предлог одлуке о продаји парцеле на Жвињама - 5962/27 КО Суторина гдје је планирана изградња локалног објекта од општег интереса. Површина плаца је 22 917 квадрата, а почетна цијена на аукцији би била 1. 146.000 еура. Аукција ће се водити у складу са одредбама Закона о државној имовини у складу са одредбама уредбе продаје и давања у закуп ствари у државној имовини и одредбама уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције.
XIII редовна сједница Скупштине општине Херцег Нови биће настављена у понедељак, 15. маја, у 9:00 сати.
Договорено је и да ванредна сједница буде одржана 2. јуна, а на њој ће се, између осталог, расправљати о стању примарне здравствене заштите, затим раду комисије за припрему туристичке сезоне, информацији о преузимању пута Мељине – Петијевићи, као и о стању у обрзовним установама.