skupstina HNnsl160523 Одборници локалног парламента су током првог наставка 13. редовне сједнице одржаног у понедељак, 15. маја, усвојили више извјештаја и предлога одлука, а наставак сједнице биће познат наредне седмице.

Одборници нису усвојили Предлог одлуке о заснивању стварне службености у корист ДОО ЦЕДИС ради постављања електро водова на дијелу катастарске парцеле бр. 306/5 у К.О. Бијела, док су били једногласни у давању сагласности за споразумно рјешавање имовинско-правних односа између Општине Херцег Нови и Петровић Весне.
Након дуже расправе, уз упућивање више амандмана, са дневног реда је повучен Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја на територији Општине Херцег Нови.
Одборници су усвојили Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама ОХН која између осталог предвиђа више повољности, нову категоризацију привремених објеката као и увођење ексклузивне зоне за коришћење простора на јавној површини гдје ће такса износити 1,70€/м².
Усвојен је и Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе за 2022. годину, као и предлог Одлуке о давању претходне сагласности на Одлуку Одбора директора Д.О.О. „Водовод и канализација“ Херцег Нови бр. 05-61/23-2 од 24.03.2023. године
Током првог наставка 13. редовне сједнице, у понедељак су усвојени и Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину Д.О.О. „Спортски центар Игало“, затим Извјештај о пословању са финансијским извјештајем за 2022. годину „Комунално стамбено“ Д.О.О. Херцег Нови и Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови.
Дневним редом 13. редовне сједнице предвиђено је још 14 тачака, међу којима су:
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину Д.О.О. „Водовод и канализација“ Херцег Нови
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину Д.О.О. Агенција за развој и изградњу Херцег Новог
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину Д.О.О. Агенција за газдовање градском луком Херцег Нови
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за развој и заштиту Орјена – Херцег Нови ДОО
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Новог
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину ЈУ „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови
- Извјештај о раду са билансом стања и успјеха за 2022. годину Д.О.О. „Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови“
- Извјештај о раду са билансом стања и успјеха за 2022. годину Д.О.О. „Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови“
- Годишњи извјештај о реализацији програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и успјеха за 2022. годину Д.О.О. „Паркинг сервис Херцег Нови“
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину ЈУК Херцег Фест Херцег Нови
- Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину Туристичке организације Херцег Нови
- Избор и именовања
- Одборничка питања и одговори