nsl290322Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић, заказао је 8. редовну сједницу локалног парламента за 07.04.2022. године у Великој сали Скупштине, са почетком у 10 часова.

Предложени дневни ред:
-Предлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Општине Херцег Нови
-Предлог Одлуке о прихватању иницијативе за успостављање сарадње и братимљења Општине Херцег Нови са Општином Фоча
-Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса – објекта привредног развоја – привредног објекта на локацији кп 1544/1 КО Мокрине
-Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса – објекта привредног развоја – привредног објекта на локацији кп 264/2 КО Камено
-Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса – спортског објекта – базена у оквиру Института “Др Симо Милошевић” у Игалу
-Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице ДТС 10/0,4 кV, 1x630кVА “Забрђе” са 10кV прикључним кабловским водом
-Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10кV кабловског вода од МБТС “Камење” до МБТС “Селев” у Зеленици
-Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кV, 1x630кVА “Солила 3” са 10кВ прикључним кабловским водом
-Предлог Одлуке о комуналном реду
-Предлог Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева Општине Херцег Нови
-Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о годишњој накнади за коришћење простора за бесправне објекте
-Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна Програма привремених објеката Општине Херцег Нови за период од 2019. године до 2024. године
-Предлог Програма уређења простора општине Херцег Нови за 2022. годину
-Предлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског и зеленог отпада на територији општине Херцег Нови
-Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Лука Херцег Нови - градска лука Шквер” Херцег Нови
-Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за изградњу и развој Херцег Нови” Херцег Нови
-Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе за 2021. годину
-Извјештај о раду ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњма и тешкоћама у развоју за 2021. годину
-Информација о раду Црвеног крста Херцег Нови за 2021. годину
-Информација о тренутном статусу Болнице Мељине
-Информација о учешћу Општине Херцег Нови у Регионалном програму локалне демократије на Западном Балкану 2 (RеLOаD 2)
-Избор и именовања
-Одборничка питања и одговори

Материјале за сједницу можете преузети овдје.

Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа на сједници Скупштине општине Херцег Нови можете преузети овдје