Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

Одлуке донешене на 11. редовној сједници одржаној 30.12.2019. године

Одлуке донешене на 10. редовној сједници одржаној 30.08.2019. године (.rar)


Одлуке донешене на 9. редовној сједници одржаној  25.04.2019. године (.rar)


 Одлуке донешене на сједници одржаној 25.04.2019. године

 - Одлукa о давању сагласности на закључење судског поравнања у предмету број П.210/18 који се води пред Привредним судом Црне Горе у Подгорици  која је усвојена на IX редовној сједници  Скупштине општине Херцег Нови


Одлуке донешене на 2. сједници по хитном поступку одржаној 15.03.2019. године

- ОДЛУКA о давању сагласности за закључење Анекса бр.7 Уговора о грађењу бр.04-1816/12 од 10.07.2012.године

- ANEKS br. 7 UGOVORA O GRAĐENJU od 10.7.2012. godine

- ADDENDUM NO. 7 to the CONSTRUCTION CONTRACT dated on 10 July 2012

- Закључак