ОБАВЈЕШТЕЊЕ (.pdf)

- Уговор о извођењу радова на регулацији потока у Ђеновићима, 09.11.2021. године


- Уговор о извођењу радова на санацији потпорног зида у Требесину,  05.11.2021. године


 - Уговор о набавци и уградњи опреме за аутобуска стајалишта, 08.10.2021. године


 - Уговор о набавци и испоруци канцеларијског материјала, 20.09.2021. године


 - Уговор о извођењу радова на санацији потпорног зида у Требесину,  08.09.2021. године


-Уговор о вршењу услуге одржавања OPSYS-a и њему припадајућег система за комуникацију са грађанима, 20.08.2021. године


Уговор о превозу воде цистернама домаћинствима на Луштици, 02.07.2021. године


Уговор о вршењу услуга испоруке воде приградским мјесним заједницама током јула, августа и септембра 2021. године, 02.07.2021.


Уговор о извођењу радова на санацији локалног пута у МЗ Србина

- Уговор о извођењу радова 


Уговор о набавци средстава за хигијену за потребе Општине Херцег Нови

- Уговор о набавци средстава за хигијену


Уговор о набавци и испоруци тонера за потребе Општине Херцег Нови

- Уговор о набавци и испоруци тонера


 Вршење услуге физичке и техничке заштите зграде Oпштине Херцег Нови

 - Уговор о пружању услуга 


Вршење услуге осигурања имовине и лица Општине Херцег Нови 

- Уговор о пружању услуга


Уговор о набавци застава, јарбола, грбова и осталог декоративног материјала за потребе општине Херцег Нови.

- Уговор о набавци застава, јарбола, грбова


Набавка горива за потребе Општине Херцег Нови

- Уговор о набавци и испоруци горива


Вршење услуге поморског превоза путника за подручје Луштице, на линији Росе-Херцег Нови-Росе

- Уговор о уступању извођења радова


Асфалтирање улице Његошеве и Саве Ковачевића у дијелу од Градске кафане до хотела “Плажа” дужине 710 м

- Уговор о уступању извођења радова


Уговор о извођењу радова на адаптацији дијела постојећег тротоара у улици Мића Вавића

- Уговор о извођењу радова


Вршење услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју општине Херцег Нови

- Уговор за пружање услуга третмана комараца (партија I) и задимљавања одраслих форми комараца (партија II) на подручју општине Херцег Нови

- Уговор за пружање услуга дератизација 2x годишње у мјесецима мај и октобар 2021. године на подручју општине Херцег Нови


Вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег Нови - по партијама 

- Уговор о пружењу услуга

- Уговор о пружењу услуга


Уговор о извођењу радова на асфалтирању паркинга и улице на Топлој испод семафора

- Уговор о извођењу радова


Радови на асфалтирању улице “29 децембра” од хотела “Војводина” до магистрале у дужини од 380 м

- Уговор о уступању извођења радова