Отворени поступак јавног надметања за избор најповољнијег понуђача за израду Главног пројекта санитарне депоније   »Дубоки до« у општини Херцег-Нови


Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на фекалном колектору на Подима-насеље „Пијесак“ КРАК „А“-Ла=89,56м, ПВЦ ДН 200 мм


Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на полагању нисконапонског напојног кабла у Суторини, од ТС  објекта Средановића „Рио маре“ до монтажних објеката на парцели 4818 КО Суторина

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на антикорозивној заштити ограде дуж Шеталишта Пет Даница, на потезу од Шквера према Јахтинг клубу

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова-израда армирано-бетонског пропуста испод Рибарске улице у Игалу - Општина Херцег Нови

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова – израда армирано-бетонског пропуста испод Јадранске магистрале - Општина Херцег Нови

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова – израда отвореног сабирног кишног канала у селу Поди - Општина Херцег Нови

Отворени поступак јавног надметања за избор најповољније понуде за изливање споменика у бронзи "Краљ Твртко Котроманић"

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за пројектовање и имплементацију система менаџмента квалитетом у општини Херцег Нови по стандарду ИСО 9001:2008


Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за  извођење радова на поправци коловоза на путу од раскрснице Облатно према селу Мардари на подручју Општине Херцег Нови

Jавнa набавкa за избор најповољнијег понуђача за  извођење радова на поправци коловоза на путу Радовићи-Жањице на подручју Општине Херцег Нови

Jавна набавка за избор најповољнијег понуђача за  извођење фасадерских радова на дјечјем вртићу “Наша Радост” у Игалу


Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за опремање Трга од књиге штандовима  за потребе Међународног сајма књига


Пројектног задатка за санацију дијела трасе Шеталишта “Пет Даница”- дионица од “Галеба” до ресторана “Мимоза” у Херцег Новом

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за   уређење фасаде пословног објекта-самопослуге “РОДА”код дворане “Парк”  у Херцег Новом


Јавна набавка за избор најповољније понуде за набавку и постављање привременог објекта-ТРАФО СТАНИЦЕ „ДТСМ“10/0,4кВ, 1x250кВА у Немилој у Општини Херцег Нови


Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за израду Урбанистичког пројекта за апартманско-пословни комплекс „БЕЛКО“у Баошићима

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за ревизију Предлога завршног рачуна Буџета Општине Херцег Нови за 2010.годину

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за израду Локалне студије локације “ДОЊИ КЛИНЦИ” на Луштици у Општини Херцег Нови

Јавна набавка за избор најповољније понуде за реализацију услуга дератизације, ларвицидног третирања и задимљавања одраслих форми комараца на подручју Општине Херцег  Нови


Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова-израда, испорука и монтажа монтажне кућице ТИП 52 у Суторини по систему “кључ у руке”

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за израду Урбанистичког пројекта за стамбено-пословни комплекс „Златник“у Баошићима

Јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извођење радова – бетонирање пута за село Бабунци на ЛуштициПлан јавне набавке за 2011. годину (.pdf, 147kB)

Извјештај о јавним набавкама за 2010. годину (.pdf, 127kB)