- Уговор о вршењу услуге одржавања OPSYS-a и њему припадајућег система за комуникацију са грађанима, 29.12.2022. године


- Уговор о услугама интернета, мобилне и фиксне телефоније, 28.12.2022. године


- Уговор о набавци и испоруци, 26.12.2022. године


- Уговор о реконструкцији објекта од општег интереса Шеталишта у Игалу, на потезу од тржног центра ,,Галеб" до ,,Титове виле", 15.12.2022. године


- Уговор о извођењу радова на изградњи аутобуског стајалишта и тротоара испод Дома здравља Херцег Нови, 15.12.2022. године


Уговор о уступању извођења радова на изградњи саобраћајнице у Бијелој, 30.11.2022. године


- Уговор о извођењу радова на санацији локлних путева: Кумбор, у насељу "Миочевићи", 28.11.2022. године


Уговор о уступању извођења радова на изградњи локалног објекта од општег интереса - приступног пута у Мељинама, 22.11.2022. године


Уговор о радовима на подлози спортског терена код ОШ "Милан Вуковић", 07.11.2022. године


- Уговор о изградњи потпорног зида у Суторини, 17.10.2022


- Уговор о извођењу хидроизолатерских радова на крову зграде Општине Херцег Нови, 11.10.2022.


- Уговор о вршењу услуге одржавања софтвера за потребе Управе локалних јавних прихода општине Херцег Нови, 05.09.2022.


- Уговор о набавци, испоруци и уградњи опреме за потребе Дворане Парк, 25.08.2022.


- Уговор о извођењу радова на адаптацији спортског терена на Савини, 01.08.2022. 


- Уговор о извођењу радова на изради фекалног канализационог колектора у улици Луке Вукаловића, 12.07.2022.


- Уговор за набавку и уградња система техничке заштите обавезно штићеног објекта (видео надзор), 05.07.2022.


- Уговор о набавци и испоруци канцеларијског материјала, 04.07.2022.


- Уговор о извођењу радова на санацији локалних путева, 22.06.2022.


- Уговор за вршење услуге физичке и техничке заштите зграде Општине Херцег-Нови, 02.06.2022.


- Уговор о извођењу радова Израда споменика Мирку Комненовићу у бронзи, 02.06.2022.


- Уговор о извођењу радова на санирању саобраћајно-туристичке сигнализације у градским зонама Општине Херцег-Нови, 31.05.2022. 


- Уговор о набавци заштитних одијела за шумске пожаре за потребе Службе заштите и спашавања Херцег-Нови, 31.05.2022. 


- Уговор о набавци и постављању нове мрежне инфраструктуре у згради Општине Херцег Нови, 05.05.2022.


- Уговор о вршењу геодетских услуга за потребе Општине Херцег-Нови, 21.04.2022.


- Уговор о набавци униформи за потребе Службе комуналне полиције, 18.04.2022. 


- Уговор о поморском превозу путника, 05.04.2022. 


- Уговор о пружању услуга,01.04.2022.


- Уговор за пружање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју општине Херцег Нови, 23.03.2022.


- Уговор о извођењу радова на ревитализацији и проширењу јавне расвјете у Бајковини Игало - Општина Херцег Нови, 15.03.2022.


- Уговор о набавци и испоруци тонера, 15.03.2022.


- Уговор о набавци и испоруци средстава за хигијену, 10.03.2022.


- Уговор о набавци и испоруци горива, 28.02.2022.


- Уговор о извођењу радова на постојећем степеништу у улици Елизе Ломбардић Дуковић, 22.02.2022.


- Уговор за вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег Нови, 21.02.2022.


Уговор за вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег Нови, 21.02.2022.


-Уговор о вршењу услуге израде ревизије Главног пројекта комплекса главне аутобуске станице са приступним саобраћајницама (фаза 1 и фаза2), 08.02.2022.


Уговор о извођењу радова на изради уличне кишне канализације и отвореног кишног канала на К.П. 1946, 1947, 1947/44 и 1947/32 К.О. Топла (Немила), 08.02.2022.