- Уговор о извођењу радова на санацији локалних путева, 22.06.2022.


- Уговор за вршење услуге физичке и техничке заштите зграде Општине Херцег-Нови, 02.06.2022.


- Уговор о извођењу радова Израда споменика Мирку Комненовићу у бронзи, 02.06.2022.


- Уговор о извођењу радова на санирању саобраћајно-туристичке сигнализације у градским зонама Општине Херцег-Нови, 31.05.2022. 


- Уговор о набавци заштитних одијела за шумске пожаре за потребе Службе заштите и спашавања Херцег-Нови, 31.05.2022. 


- Уговор о набавци и постављању нове мрежне инфраструктуре у згради Општине Херцег Нови, 05.05.2022.


- Уговор о вршењу геодетских услуга за потребе Општине Херцег-Нови, 21.04.2022.


- Уговор о набавци униформи за потребе Службе комуналне полиције, 18.04.2022. 


- Уговор о поморском превозу путника, 05.04.2022. 


- Уговор о пружању услуга,01.04.2022.


- Уговор за пружање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју општине Херцег Нови, 23.03.2022.


- Уговор о извођењу радова на ревитализацији и проширењу јавне расвјете у Бајковини Игало - Општина Херцег Нови, 15.03.2022.


- Уговор о набавци и испоруци тонера, 15.03.2022.


- Уговор о набавци и испоруци средстава за хигијену, 10.03.2022.


- Уговор о набавци и испоруци горива, 28.02.2022.


- Уговор о извођењу радова на постојећем степеништу у улици Елизе Ломбардић Дуковић, 22.02.2022.


- Уговор за вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег Нови, 21.02.2022.


Уговор за вршење услуга комплет регистрације и техничког прегледа службених возила Општине Херцег Нови, 21.02.2022.


-Уговор о вршењу услуге израде ревизије Главног пројекта комплекса главне аутобуске станице са приступним саобраћајницама (фаза 1 и фаза2), 08.02.2022.


Уговор о извођењу радова на изради уличне кишне канализације и отвореног кишног канала на К.П. 1946, 1947, 1947/44 и 1947/32 К.О. Топла (Немила), 08.02.2022.