За закључење брака у Општини Херцег Нови , потребно је сачинити записник, најкасније 7 дана прије дана заказаног за вјенчање.
Записнику присуствују оба будућа супружника и потребна су следећа документа, не старија од 6 мјесеци:

  1. Извод из Матичног регистра рођених
  2. Увјерење о држављнству
  3. Увјерење о слободном брачном стању
  4. Лична карта или пасош

Држављани Црне Горе ова документа могу извадити на шалтерима МУП-а Црне Горе у било којој Општини.
У случају да је постојао брак раније и да је окончан смрћу супружника или разводом, то мора бити евидентирано у МУП-у Црне Горе и на основу тих података биће издата потврда о слободном брачном стању.
Страни држављани који планирају да закључе брак у Општини Херцег-Нови, дужни су да доставе напријед наведена документа преведена од стране овлаштеног судског тумача, увјерење о слободном брачном стању не може бити старије од 3 мјесеца.
Овлаштени судски тумач мора бити присутан на записнику и на самом дану вјенчања. 

Административне таксе за закључење брака:

- у згради Општине       50€
- ван зграде Општине   200€
Таксе се уплаћују на жиро рачун:
 Административна такса  510-9066777-61