grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Služba za praćenje usaglašenosti propisa

Rukovoditeljka Službe: Nataša Musić Potkonjak

zvanje: dipl. pravnica

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za praćenje usaglašenosti propisa, Objavljeno dana 02.10.2018. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2019. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Program rada za 2020. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

 


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 23

Služba za praćenje usaglašenosti propisa vrši poslove koji se odnose na:

   - Davanje pravnog mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;

   - Vrši pripremu i procjenu analize uticaja odluka i dr.propis (RIA) koje donosi Skupština i Predsjednik opštine;

   - Davanje mišljenja na odluke i druge opšte akte koje donosi predsjednik opštine i Skupština opštine;

   - Davanje saglasnosti na nacrte i predloge opštinskih propisa;

   - Izradu propisa i pojedinačnih akata po nalogu predsjednika Opštine;

   - Koordinira rad oko izrade odluka i drugih propisa i akata iz nadležnosti Opštine, uz pružanje stručne pomoći pri izradi;

   - Pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu opštinskih propisa;

   - Praćenje primjene Statuta Opštine Herceg Novi;

   - Informisanje predsjednika opštine o usaglašenosti propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom i usaglašenosti sa zakonodavstvom Evropske unije;

   - Predlaganje predsjedniku opštine obustavljanje od izvršenja opštih akata ili pojedinih njihovih odredbi koje nijesu u saglasnosti sa Statutom i drugim aktima lokalne samouprave;

   - Inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata javnih preduzeća i službi čiji je osnivač Opština Herceg Novi;

   - Obavještavanje organa o propustima kod pripreme normativnih akata;

   - Obezbjeđivanje metodološkog jedinstva, normativno-tehničke i jezičke valjanosti, kao i redigovanje konačnog teksa nacrta, odnosno predloga odluka i drugih pravnih akata;

   - Rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Službe;

   - Pripremu informacija, analiza i obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.