grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Treći javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata putem javnog nadmetanja

  • petak, 18 septembar 2020 07:00

NasZvinje17092020Opština Herceg Novi objavljuje treći javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata na dvije lokacije na Njivicama, u periodu od dana zaključenja ugovora o zakupu pa do jula 2024.godine sa mogućnošću produženja trajanja ugovora, u skladu sa Programom uređenja prostora za opštinu Herceg Novi za 2020.godinu.

Opširnije...

Drugi Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata: Novom ponudom vrijednovati prostor na Njivicama

  • utorak, 25 avgust 2020 07:00

nas24082020aaaOpština Herceg Novi objavila je drugi Javni poziv za davanje u zakup dvije lokacije na Njivicama za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata.

Opširnije...

Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata: Novom ponudom vrijednovati prostor na Njivicama

  • ponedjeljak, 03 avgust 2020 10:11

NasNjiviJP03082020Opština Herceg Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup dvije lokacije na Njivicama za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata.

Opširnije...

Objavljen treći Javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk putem javnog nadmetanja

JavniPoziv29052020Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je treći Javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk putem javnog nadmetanja.

Opširnije...

Objavljen Javni poziv poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk putem javnog nadmetanja za dvije lokacije

  • subota, 04 jul 2020 07:00

JavniPoziv29052020Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk putem javnog nadmetanja.

Opširnije...