NSL07042023Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture poziva stručnu javnost da uzme učešće u okruglim stolovima na kojima će se stručnoj javnosti prezentovati dosadašnji rad na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture.

Strategija razvoja Arhitekture i urbanizma u Crnoj Gori treba da prepozna i ukaže na probleme, uzroke i posljedice aktuelnog stanja u prirodnom i stvorenom/izgrađenom prostoru, načine/smjernice za stvaranje pozitivnog društvenog i stručnog/profesionalnog ambijenta za prevazilaženje i sanaciju konstatovanih problema, za kreativan pristup arhitektonsko- urbanističkom stvaralaštvu, a sve u cilju unaprjeđenja javnog interesa kroz afirmaciju umjetničkog, tehnološkog, socijalnog, prostornog, ekonomskog domena za koje se stvaraju pretpostavke, ili se realizuju, kroz arhitekturu i urbanizam.
Istovremeno, dokument treba da posluži donosiocima odluka koje se odnose na politike uređenja i izgradnje prostora i razvoja arhitekture (i urbanizma), kao i svima onima koji će te politike da sprovode.
Stoga je od ključnog značaja prezentacija dosadašnjeg toka izrade dokumenta stručnoj javnosti i animiranje iste u cilju dobijanja sugestija kojim će se unaprijediti arhitektonska i urbanistička praksa.
Termini održavanja okruglih stolova:
11.04.2023. godine, od 12-14č - južni region (Opštine Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi) – u Akademiji znanja u Budvi;
12.04.2023. godine od 13-15č - centralni region (Glavni grad Podgorica, opštine Danilovgrad, Cetinje, Nikšić, Tuzi i Zeta) – u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti – u Podgorici u zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti;
18.04.2023. godine od 12-14č - sjeverni region (opštine Žabljak, Šavnik, Plužine, Rožaje, Mojkovac, Gusinje, Andrijevica, Plav, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Kolašin, Pljevlja) – u Beranama, u Hotelu Berane.