0030032021Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi započeo je realizaciju projekta kroz koji će biti nabavljeno specijalizovano vozilo za prevoz korisnika, uvedena savjetodavna usluga za djecu, roditelje i zaposlene, te održane obuke koji će osnažiti kapacitet ustanove i poboljšati kvalitet pružanja usluga.

Projekat pod nazivom „Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI“ odobren je u okviru Poziva za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite koji je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Realizuje ga Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, uz podršku Opštine Herceg Novi, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare.
„Realizacijom projekta otvara se mogućnost za unaprijeđenje rada Dnevnog centra. Značaj ovog projekta ogleda se i u činjenici da zajednički, u saradnji sa partnerima iz EU, gradimo bolje uslove za boravak korisnika u Dnevnom centru“, istakla je potpredsjednica Opštine Herceg Novi Vesna Samardžić i poručila da je zajednički zadatak unaprijeđenje položaja i zaštita prava osoba sa invaliditetom.
Kako je kazala, Opština je podržala projekat sa 12.000 eura, a na godišnjem nivou izdvaja značajna sredstva za rad Centra koja iznose oko 140.000 eura.
„Kao grad i kao društvo, jasno je da postepeno ostvarujemo vrijedne korake naprijed. U prilog tome govori i realizacija izgradnje novog, modernog Dnevnog centra u Sutorini. Kao koordinator za izgradnju objekta, veoma sam ponosna i zadovoljna što ćemo naredbnih dana otvoriti novi Dnevni centar. Sigurna sam da će roditelji i mladi biti zadovoljni, da će novi objekat u potpunosti ispuniti svoju svrhu i biti mjesto napretka, zajedništva i jednakosti“, rekla je Samardžić.
Ona je dodala da će, u skladu sa nedavno usvojenim Lokalnim akcionim planom u oblasti invalidnosti, lokalna uprava uskoro otvoriti i kancelariju za osobe sa invaliditetom, što je dodatni korak ka boljoj komunikaciji i konkretnoj akciji u cilju izrade kvalitetne baze podataka i realizacije brojnih projekata koji su predviđeni Akcionim planom.
„Osobe sa invaliditetom su ravnopravan dio našeg društva i zajednice, i zaslužuju da se tako prema njima odnosimo“, zaključila je Samardžić.
Uvođenjem novih aktivnosti u Dnevnom centru Herceg Novi ovaj projekat će osnažiti kapacitete ustanove tako što će se poboljšati kvalitet pruženih usluga korisnicima, istakla je direktorica Dnevnog centra, Dragica Kosić.
„U ovom trenutku imamo ukupno dvanaestoro djece i mladih koji su korisnici usluga našeg centra i nadamo se da će im ovaj projekat poboljšati kvalitet života, a da će zaposleni steći nova znanja i vještine koje će pomoći u uvođenju novih aktivnosti“, kazala je Kosić.
Predstavljajući aktivnosti u okviru projekta, Kosić je objasnila da će biti nabavljeno specijalizovano vozilo za prevoz korisnika, održane specijalizovane obuke za zaposlene pod nazivom „Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju“ i uvedena savjetodavna usluga.
„Tim stručnjaka će pružati savjetodavno-terapijske usluge korisnicima Dnevnog centra, njihovim  roditeljima i zaposlenima u ovoj ustanovi. Sprovodićemo aktivnosti definisane Planom rada savjetodavno-terapijske službe i nadamo se da će time biti bitno poboljšana postojeća usluga i uveden novi, savjetodavno-terapijski servis u Dnevnom centru“, rekla je Kosić.
Takođe, u planu je i sprovođenje akreditovanog trening programa „Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i kombinovanim smetnjama“, koji ima za cilj poboljšanje stručnog znanja i vještina zaposlenih u Dnevnom centru.
Kako je kazala Kosić, u dosadašnjem periodu, i pored pandemije izazvane virusom kovid-19, u Dnevnom centru su sprovedene pripremne aktivnosti kako bi uspješno realizovali projekat i ostvarili očekivane rezultate.
Realizacija je počela u januaru ove godine i trajaće godinu dana, tokom kojih će ovaj projekat ukupne vrijednosti 78.862,02 eura doprinijeti jačanju socijalnog, dječijeg i sistema zaštite osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.