zgrada OHN24Opština Herceg Novi raspisala je Drugi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja. Zakup se odnosi na sezonu 2024. godine u periodu od 01.06.2024. do 01.10.2024.godine.

Rok za podnošenje prijava je 06.06.2024. godine u 14.00 časova dok traje prijem pošte za taj dan, na Građanskom birou Opštine Herceg Novi.
Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Opštine Herceg Novi.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:
OPŠTINA HERCEG NOVI, DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE (sa naznakom „PRIJAVA ZA NADMETANJE ZA ZAKUP POD REDNIM BROJEM I OZNAKOM – NE OTVARAJ), zaključno sa 06.06.2024.godine, do 14.00 časova dok traje prijem pismena u Građanskom birou Opštine Herceg Novi.

Javno nadmetanje - aukcija će se održati 07.06.2024. godine.

Detaljnije pogledajte u JAVNOM POZIVU.