SKVER11052022 Opština Herceg Novi objavljuje treći javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2022.godine u periodu od 15.06.2022.– 15.09.2022. godine. Predmet poziva je 10 objekata i lokacija u Igalu i Herceg Novom.

SKVER11052022

Opština Herceg-Novi objavljuje drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2022.godine u periodu od 15.06.2022.– 15.09.2022. godine. Predmet poziva je 12 objekata i lokacija u Igalu i Herceg-Novom. 

zgradaohn2022

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2022. godine u periodu od 15.06.2022.– 15.09.2022.godine, na lokacijama Igalo, Herceg-Novi (Topla, Škver, kod hotela Plaža), Meljine.

JP05Opština Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2021. godine, za period od 05.07.2021.– 15.09.2021.godine. U pitanju su 3 lokacije u Igalu i Herceg Novom.

JP05Direkcija za imovinu i zastupanje je objavila Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.07.2021.– 15.09.2021. U pitanju je više lokacija u naseljima Topla, Igalo i Herceg Novi.