SanacijaNSL120523Opština Herceg Novi ugovorila je posao sanacije trotoara na dvije lokacije - u ulici V crnogorske brigade u Igalu (do cvjećare “Bonsai” u Norveškoj ulici) i na potezu od zapadne kapije bolnice Meljine do skretanja ka kompleksu Lazure.

Trotoari na tim lokacijama sada su velikim dijelom u oronulom stanju i napukli na mnogim mjestima, a dijelovi betona izdignuti. Radove na sanaciji ovih pješačkih komunikacija izvešće kompanija “Level 23”, koja je kao najpovoljniji ponuđač izabrana na tenderu, sa podugovaračem kompanijom “Spes Ing”. Vrijednost ugovorenih radova za obje lokacije je 115 hiljada eura.
Nadzor na realizaciji ovih poslova vršiće Agencija za izgradnju i razvoj grada, koja zajedno sa lokalnom samoupravom intenzivno radi na sanaciji pješačke i kolske infrastrukture, među kojima su izgradnja nadvožnjaka i autobuskih stajališta, sanacija trotoara i asfaltiranje ulica na više lokacija na teritoriji Herceg Novog.