Nas04042024

Mjesna zajednica Bijela je, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne djelatnosti, Sekretarijatom za lokalnu samoupravu i Komunalno stambenim preduzećem Herceg-Novi, otpočela izgradnju nove trase rasvjete u Ulici Brodograditelja u Bijeloj.

Dionica Ulice Brodograditelja, od centra do potoka Pijavica (pored brodogradilišta), u dužini od 400m prvi put će biti osvijetljena, a projekat je uradila Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog.

Riječ je o nastavku projekta lokalne samouprave koji obuhvata popravku, produžetak i izgradnju nove javne rasvjete na cijeloj teritoriji opštine Herceg-Novi.