Nas12072022

Trotoar uz magistralu na potezu od kuće Rostovića do skretanja za Mojdeški put, u dužini oko 150 metara, biće izgrađen u drugoj polovini septembra.

Kako su istakli direktor Agencije za izgradnju i razvoj grada, Aleksandar Kovačević i Sekretar za komunalne djelatnosti, Vasilije Seferović, u prethodnom periodu je urađeno idejno rješenje i izvršen premjer radova, te će se realizaciji ovog projekta pristupiti po završetku ljetnje turističke sezone i okončanju saobraćajnih gužvi.

Nakon gradnje trotoara na navedenoj trasi, u planu lokalne uprave je izrada projektne dokumentacije koja će obuhvatiti kompletan potez od Mojdeškog puta do Petlje.

12072022aaa

Napominjemo i da je Opština finansirala izgradnju trotoara u dužini od oko 100 metara, na potezu od objekta “Moto shop Stihl” do kuće Rostovića, uz saglasnost Uprave za saobraćaj Crne Gore, u čijoj je nadležnosti Jadranska magistrala.

Opština Herceg-Novi ovim putem zahvaljuje dijelu javnosti koji je ukazao na konkretan problem. Iako se njegovom rješavanju pristupilo još ranije, uz pomoć konstruktivne kritike pojedinaca i grupa građana, lokalna uprava će biti još uspješnija u težnji da bude besprekoran servis stanovnika Herceg-Novog.