nas31012024

Nova javna rasvjeta postavljena je u Ribarskoj i ulici koja vodi od kuće Radovića do Bijelskih dobrotvora u Bijeloj. Riječ je o još jednom segmentu projekta Opštine Herceg-Novi kojim se konstantno postavlja nova i poboljšava postojeća javna rasvjeta.

nas26012024

Firma „BK Vajs“ počela je prethodnih dana radove na sanaciji stepeništa Luke Matkovića, koje spaja ulicu Save Kovačevića i I Bokeške brigade.

SanacijaNSL250124Projekti sanacije puta i izgradnje potpornog zida u Bjelskim Kruševicama, te izgradnje pješačke komunikacije između Tople i Modre ploče, završeni su prethodnih dana.

SanacijaDjen220124NSLU Đenovićima je započeta sanacija donjeg puta, na potezu od Vojvodića mula do naselja „Sun Village“.

zgradaohn2024Sekretarijat za komunalne djelatnosti raspisao je javne konkurse za dodjelu linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Herceg Novi i za poseban linijski prevoz putnika na relacijama Luštica-Tivat-Luštica i Luštica-Radovići-Luštica.