HN POGLAVLJE 2314032023

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) će u četvrtak, 16. marta u sali Skupštine opštine Herceg-Novi održati Javnu tribinu „Poglavlje 23“. Tribina će trajati od 13 do 16 časova.

“Cilj navedenog projekta je doprinos učešću civilnog društva u procesu evropske integracije Crne Gore, kao i povećano učešće lokalnih organizacija civilnog društva, medija i građana u praćenju procesa evropske integracije u oblasti vladavine prava - poglavlja 23”, navode iz CRNVO.

U okviru navedenog projekta je planirana organizacija tribina u opštinama širom Crne Gore o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23. Cilj ove aktivnosti je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa zainteresovanim stranama u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke mogu imati. Približavanjem cjelokupnog procesa pristupanja EU građanima, podstiče se aktivno učešće građana u procesu i unaprjeđenje znanja o Evropskoj uniji i procesu pristupanja.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi projekat “Poglavlje 23 u mojoj zajednici”, u partnerstvu sa Centrom za seoski razvoj iz Petnjice. Ovaj projekat je podržan putem projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.