SportskeStipendije251223NSLOpština Herceg Novi i Fakultet za menadžmet potpisali su danas sporazum o saradnji na osnovu kojeg će u studijskoj 2023/24 godini sufinansirati akademsko obrazovanje za šest sportista, članova FK Igalo i PVK Jadran.

InterregNSL141223Završna konferencija ,,Zajedno oblikujemo budućnost" - Osvrt na postignuća Interreg IPA II programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina Crna Gora 2017-2020, održana je u Podgorici.

GradoviNSL131223Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić i predsjednik Evropske federacije Napoleonovih gradova, Vincent Chauvet, zvanično su potpisali pristupanje Herceg Novog ovoj federaciji, na ceremoniji koja je upriličena u kompleksu Lazure marina i hotel.

zgradaohn2022Opština Herceg Novi utvrdila je program održavanja Javne rasprave o predlogu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Nas08122023aa

Dobar zakonski okvir, veliki trud ali nesinhronizovanost u radu institucija, nasilje nad osjetljivim kategorijama društva je i dalje prisutno u našem društvu, jedan je od zaključaka nakon današnjeg predavanja „Dijalogom protiv diskriminacije sa posebnim naglaskom na zaštitu od nasilja nad osjetljivim kategorijama“ koje je održano u sali SO Herceg-Novi.