00ViaHabsburgPosjeta Herceg Novom i trodnevni obilazak kulturno istorijskih spomenika u gradu i zaleđu ostavili su poseban utisak na predstavnike Savjeta Evrope, predsjednika Asocijacije Via Habsburg Rejnolda Sala i menadžera Kristiana Gepa koji su našem gradu donijeli zvaničan sertifikat o ulasku na Kulturnu rutu Via Habsburg.

Tvrtkov grad, na ulazu u Boku, jedinstven je po kombinaciji kulturnog naslijeđa, turizma koji povezuje ponudu uz obalu i na planini na veoma poseban način, utisci su predsjednika Asocijacije Sala.
„Herceg Novi je lijep ruralni predio sa veoma impresivnom istorijom i izuzetno lijepim gradskim jezgrom uz morsku obalu. Ima naslijeđe koje kombinuje različite aspekte – graditeljsko i nematerijalno uz snažno prisustvo tradicionalnog načina života. Istorijske građevine potvrđuju da je ovo područje još od srednjeg vijeka imalo veliki značaj, čak i u vojnom smislu. Ostaci tih građevina, uključujući i vojni put u planini, predstavljaju dobro očuvane dokaze velikih infrastrukturnih projekata iz prošlosti, koji su od posebnog značaja za cijeli region i Crnu Goru. Postalo je očigledno koliko je bliska i povezana istorija i bogatstvo ovog sa ostalim područjima Evrope“, istakao je Sal i zahvalio na gostoprimstvu.
Domaćini iz Turističke organizacije Herceg Novi u saradnji sa Agencijom za razvoj i zaštitu Orjena, priredili su predsjedniku Salu i menadžeru Gepu nezaboravno druženje sa domaćinima na Kamenom, a potom Vrbanju i Orjenu.

Tokom prvog dana boravka, u prisustvu potpredsjednika Opštine Herceg Novi Mirka Mustura, sekretara za društvene djelatnosti i međunarodne odnose Mitra Kisjelicu i menadžera Opštine Dušana Vukića, zatim predstavnike gradske Turstičke organizacije i Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, imali su priliku da pogledaju izložbu fotografija „Kameno u periodu Austrougarske monarhije“, obiđu ostatke utvrđenja uz vođenu turu, a potom u predvorju crkve Svetog Jovana probaju novske specijalitete domaćinstva Stanovčić.
Posebno zadovoljstvo predstavljala je prilika da prođu planinskom stazom princa Rudolfa zbog koje je Herceg Novi na Kulturnoj ruti Via Habsburg. U društvu predsjednika i sekretara Skupštine opštine Ivana Otovića i Dejana Radonića, članova gradske TO i Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, obišli su Kruševice, Vrbanj, Lokvu, popeli se na Veliki kabao.
Herceg Novi je na djelu pokazao kakvim potencijalima raspolaže, od morske obale do vrha planine, te da je pravo mjesto za razvoj različitih segmenata turizma. Sliku o njemu sada će moći da vide i svi oni koji u potrazi za odmorom i avanturizmom potraže jednu od kulturnih ruta Savjeta Evrope (https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme) gdje je rame uz rame sa još 150 destinacija koje imaju zaostavštinu iz austrougarskog perioda.