zgradaohn2022Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije poziva sve preduzetnice/privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području opštine Herceg Novi, da dostave prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenim ženama koje žele da započnu vođenje sopstvene privredne djelatnosti ili privrednog društva.

Sredstva predviđena Budžetom Opštine za 2023.godinu raspodijeljuju se za biznis ideje koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito podstiču ekonomski razvoj opštine, predviđa otvaranje novih radnih mjesta, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, kreativne industrije i starih zanata, doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.
Za sve podsticaje, planom korišćenja sredstava opredijeljeno je ukupno 23.500€ za 2023.godinu. Maksimalna visina podrške u okviru jedne biznis ideje je 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu
Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis ideje i dužna je da to naznači. Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i sajtu Opštine. Prijava na konkurs se podnosi na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine Herceg Novi.
U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis, prilažu prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava sa detaljnim opisom priložene ideje (Obrazac-1), biografiju/CV, ovjerenu kopiju lične karte, potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine, pismo preporuke ili namjera, tri štamapane i jednu elektronsku verziju ideje na CD-u.
Biznis ideje koje se neće podržati su: aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl. Takođe, ni biznis ideje kojima se traže finansijiska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći, biznis ideje koje se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija), nemoralne i nelegalne aktivnosti.